Beter in Balans

Werkwijzen, tarieven & vergoedingen

Eerste consult
Voorafgaand aan het eerste consult ontvang je een intakeformulier en een vragenlijst. Het is handig om relevante uitslagen uit regulier medisch onderzoek, zoals bloeduitslagen of andere onderzoeksgegevens, mee te nemen naar het eerste consult. Het eerste consult bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek en ondersteunende diagnosemethoden.


Behandelplan en vervolgconsulten
Op basis van alle gegevens maak ik een behandelplan dat is afgestemd op je gezondheidsproblemen, je wensen en mogelijkheden. In het behandelplan, dat je na het tweede consult mee naar huis krijgt, wordt de behandeling toegelicht en geef ik aanvullende informatie over de in te zetten behandelvormen. Afhankelijk van de ernst van de klachten en je wensen en mogelijkheden spreken we één of meerdere vervolgconsulten af.

Tarieven

  • Eerste consult (intake) max. 1,5 uur65,--
  • Vervolgconsulten 1 uur60,--

De meeste aanvullende verzekeringen bieden (gedeeltelijke) vergoeding van mijn consulten.
Voor een overzicht van vergoedingen via deze beroepsverenigingen Klik hier

Laboratoriumonderzoeken
Indien het zinvol is voor de behandeling kan, in overleg met elkaar, gekozen worden voor aanvullend laboratoriumonderzoek. Vanuit mijn praktijk werk ik daarvoor samen met een laboratorium.
Enkele mogelijke onderzoeken zijn:

  • Feces-onderzoek Basis Screening Darm: dit is een ontlastingsonderzoek dat een zeer diepgaand beeld geeft van de conditie van het darmslijmvlies (leaky gut), de darmflora, eventuele overgroei van pathogene bacteriën en schimmels en de conditie van het darm-gerelateerde immuunsysteem.
  • IgG-bloedtest: met deze bloedtest kan een vertraagde voedselallergie (IgG-gerelateerde voedselallergie) worden vastgesteld die diverse soorten klachten tot gevolg kan hebben (huidklachten, hoofdpijn, spierpijn-fibromyalgie)
  • SKB-bloedtest: deze test (afname van druppel bloed via vingerprik) kan zinvol zijn bij vage klachten en geeft een beeld van de vitaliteit, en brengt in een vroeg stadium orgaanverstoringen aan het licht, evenals tekorten aan mineralen en  vitaminen.
My Image
Stacks Image 822479

Vergoedingen en beroepsverenigingen
Met ingang van 1 januari 2019 ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NWP (Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals), lidmaatschapsnummer P1753. Deze beroepsvereniging sluit goed aan op mijn vooropleiding en de behandelmethoden die ik gebruik in mijn praktijk. Mijn licentie bij de NWP is Natuurgeneeskunde/Fytotherapie (Na/Ph). Naast Fytotherapie, gebruik ik als onderdeel van natuurgeneeskunde, reflexologie als behandelvorm waaronder voetreflexmassage en reflexbehandeling van de rug. Op de websitepagina “behandelvormen” kun je meer lezen over behandelingen die ik toepas in mijn praktijk.
Ik voer mijn praktijk binnen de geldende wettelijke kaders. Dit houdt onder meer in dat ik dossierplicht heb voor mijn cliënten (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomts/WBGO) en daarbij doe ik mijn uiterste best om op een zorgvuldige manier met gegevens om te gaan (Privacy/AVG). Vanuit mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de Geschilleninstantie KAB (Koepel Alternatieve Geneeswijzen) waarmee het mogelijk wordt eventuele klachten van cliënten te regelen (Wet op Klachtrecht Cliëntenzorgsector/WKCZ).

Ook ben ik lid van RBNG (HBO-register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg) licentienummer 601098R.
Mijn praktijkcode is 009819
Mijn zorgverlenersnummer is 030862

Vanwege mijn affiniteit met fytotherapie ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NvF) en van het HerboristenGilde.
Ik ben geregistreerd als zelfstandig docent bij het CRKBO (Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs) en als docent geaccrediteerd door CPION (Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland).

Wil je een afspraak maken neem dan contact op via telefoon, email of via het contactformulier ...

Het logo van Marilene Dols

Holstraat 29
6231 AB Rothem-Meerssen
Telefoon : 06-30410067
E-mail : maridols@xs4all.nl

Lid NWP lidmaatschapsnummer P1753

Behandeling wordt vergoed door de meeste ziektekostenverzekeringen

Uw naam heb ik zeker nodig.
Uw emailadres heb ik zeker nodig.
Bedankt voor je bericht!×
Oeps! Er is iets verkeerd gegaan. Probeer het nog eens!×

Wij gebruiken eenvoudige kleine bestandjes genaamd cookies. Hiermee kunnen wij onze website verbeteren. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring.